Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Młodzież z Ukrainy będzie mogła napisać w Bydgoszczy swój test kończący

Już od 21 czerwca br. Bydgoszcz pojawi się na liście tymczasowych egzaminacyjnych centrów do zaliczenia ukraińskich egzaminów zewnętrznych,
a Wyższa Szkoła Gospodarki zostanie wpisana na listę tymczasowych ośrodków egzaminacyjnych dla NMT, a od 27 czerwca br. również dla MKT i MTNK.
W związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainie Rada Najwyższa Ukrainy zmieniła procedurę przyjęcia na studia wyższe w 2022 roku. 

Więcej informacji na stronie: testportal.gov.ua.