Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Spotkanie Konsulów Honorowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

05 kwietnia 2023 r. z inicjatywy Krzysztofa Sikory Konsula Honorowego Ukrainy w Młynach Rothera odbyło się spotkanie Konsulów Honorowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie spotkania, prócz swobodnych rozmów poruszono kwestie związane ze współpracą międzynarodową pomiędzy reprezentowanymi państwami, wyzwaniami stojącymi przez służbą konsularną i dyplomatyczną w regionie jak również o rozwiązaniach, które mogą ułatwić pracę Konsulom.