Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Forum Uczelni Niepublicznych pod patronatem Konsula Honorowego Ukrainy

XV Jubileuszowy Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych organizowany wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy pod honorowym patronem Konsula Honorowego Ukrainy Krzysztofa Sikory za nami. Jubileuszową Galę poprzedziła (29 kwietnia br.) debata w Młynach Rothera z udziałem Konsulów Honorowych naszego regionu. Dyskutowano o kierunkach rozwoju umiędzynarodowienia w perspektywie akademickiej i lokalnej. Nie zabrakło Gości z Gruzji.