Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Воєводській дозвіл на працю (Тип А)

Ще однією можливістю отримання юридичної підстави для працевлаштування українців в Польщі і отримання візи для цього є дозвіл на роботу, який видає відповідний воєвода з огляду на місце проживання/місцеперебування роботодавця. Дозвіл на роботу є документом, який дає право іноземцеві легально працювати в Польщі, за умови, що віза іноземця або дозвіл на тимчасове проживання дозволяють виконувати роботу в Польщі. Заяву на отримання дозволу на роботу подає роботодавець. Процедура і правила подачі заяви на отримання дозволу на роботу прописані в законі «Про просування зайнятості та установи ринку праці», в додаткових розпорядженнях та у рішеннях воєвод. Як наслідок, загальна процедура отримання дозволу на роботу однакова на всій території Польщі, але є певні відмінності в необхідних документах в залежності від воєводства.

Процедура отримання дозволу на роботу

Крок 1. Отримання інформації про необхідні документи для дозволу на роботу в воєводському управлінні.

На цьому етапі слід дізнатися, які документи необхідні для подачі заяви на отримання дозволу на роботу. Відповіді на всі питання можна отримати у відповідному відділі зі справ іноземців у воєводському управлінні.

Крок 2. Отримання дозволу від старости (тест ринку праці)

Тест ринку праці - це процедура отримання інформації про ситуацію на локальному ринку праці, яка підтверджує відсутність можливостей працевлаштувати на цю посаду громадянина Польщі або громадянина ЄС. Це означає, що іноземець може отримати дозвіл на працю у даного роботодавця у ситуації, коли з’ясується, що серед зареєстрованих в управлінні праці відсутні такі кандидати, які відповідають вимогам роботодавця. Проведення управлінням праці тесту ринку праці не вимагається для працевлаштування громадян України, за винятком певних професій та ситуацій. Уточнюйте інформацію в воєводському управлінні.

Крок 3. Подача заяви на отримання дозволу на роботу у воєводському управлінні.

Під час подачі заяви, незалежно від типу дозволу, працедавець повинен представити:

 • заяву на отримання дозволу на роботу для іноземця;
 • копію документу для виїздів іноземця (паспорт), до якого відноситься ця заява (заповнені сторінки паспорта);
 • копії документів які підтверджують дотримання іноземцем вимог, обов`язкових для виконання професії, до якої потрібні згода відповідного органу ( стосується окремих професій);
 • якщо іноземець упродовж 3-х років, що передують клопотанню на отримання дозволу на роботу, закінчив школу або університет в Польщі, в іншій державі Європейської економічної зони, або Швейцарської Конфедерації, або упродовж 3-х років проживає легально в Польщі, потрібно представити документи, які підтверджують дані обставини;
 • документи підтверджуючі виконання вимог, зазначених в окремих нормативних актах, необхідних для розгляду заяви;
 • у випадку якщо роботодавець не подає заяви особисто - оригінал або повноваження або доручення представника працедавця;
 • копія документу оплати гербового збору за видання дозволу, який містить наступні інформації:
  • назву та місцезнаходження фірми роботодавця;
  • інформація стосовно провадження клопотання про отримання дозволу на роботу, чи про його продовження;
  • ім`я і прізвище іноземця, для якого ведеться розгляд справи на отримання дозволу на роботу.

Інші документи, які мають бути надані для отримання дозволу на роботу іноземця, залежать від типу дозволу, якого стосується процедура. Найбільш поширеним типом дозволу для громадян України є дозволи типу A. Дозвіл на роботу типу А отримує іноземець, який виконує роботу на підставі трудового договору, або цивільно-правових договорів з працедавцем, що проживає, або знаходиться на території Польщі.

Додаткові документи, які мають бути на дані в ситуації заяви на отримання дозволу на роботу типу А:

 • в разі коли працедавець є:
  • юридичною особою, потрібно  витяг з Державного Судового Реєстру (KRS), копію реєстру господарської діяльності, або іншого відповідного реєстру,
  • фізичною особою, потрібно представити копію власного внутрішнього паспорта, або копії заповнених сторінок з закордонного паспорта; товариство з обмеженою відповідальністю, потрібно надати копію договору товариства;
  • відкрите акціонерне товариство, потрібно представити копії нотаріальних актів про створення товариства.

Крок 4. Отримання дозволу на роботу

Документ дозволу на роботу видається в трьох примірниках: один залишається в управлінні, два отримує працедавець, який, в свою чергу, зобов'язаний надати один примірник іноземцю, для якого він виданий.

Крок 5. Надання дозволу на роботу іноземцеві, отримання візи іноземцем і підписання трудового договору.

Оплати:

50 злотих – в разі дозволу виданого на строк до 3 місяців;

100 злотих – у випадку дозволу виданого на строк більший ніж три місяці;

200 злотих – у випадку відрядження іноземця до Польщі для виконання експортних послуг У разі подання заяви на продовження дозволу на роботу ціна становить половину вищезазначених квот.

Уваги:

 1. Розмір винагороди, яка буде вказана в договорі з іноземцем не може бути нижчим, ніж заробітна плата польських працівників, які виконують роботу рівнозначного типу, або на аналогічній посаді.
 2. У разі працевлаштування іноземця згідно трудового договору на повний робочий день, оплата праці не повинна бути менше мінімального розміру зарплати.
 3. У разі, якщо роботодавець має намір найняти іноземця на інших засадах, ніж в ситуації укладення трудового договору на повний робочий день, то розмір винагороди:
  • у випадку трудового договору на неповний робочий день, повинен бути пропорційний до робочих годин;
  • у випадку цивільно-правових договорів повинен бути визначений пропорційно до строку виконання договірних зобов'язань.
 4. Дозвіл на роботу діє тільки протягом визначеного часу, але не більше 3 років. Строк дії дозволу на роботу може відрізнятися в залежності від рішення воєводи.
 5. Працедавцям, які не виконали покладених на них обов`язків пов`язаних з зайнятістю іноземця, загрожує покарання штрафом (від 3 до 5 тис. злотих).
 6. Працедавець може подати заяву про продовження дозволу на роботу іноземця. Ця заява має бути подана не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії попереднього дозволу на роботу. За умови, що змінилися обставини, які були приводом отримання попереднього дозволу на роботу до заяви на продовження дозволу на роботу іноземця додається квитанція про оплату та трудовий договір, за яким виконувалася робота упродовж терміну дії попереднього дозволу.
 7. Дозвіл повинен бути виданий в строк 1 місяця. У випадку більш складних справ – не пізніше ніж за 2 місяці від дня початку розгляду справи.
 8. Зміна робочої посади на строк більший ніж 30 днів упродовж календарного року вимагає подання нової заяви на отримання дозволу на роботу.
 9. Дозвіл на роботу дає іноземцю можливість отримати робітничу візу з можливістю працювати на території Польщі протягом цілого року, тобто тип робочої візи 360/360. В ситуації закінчення строку дії робітничої візи, виданої на засаді заяви-доручення про намір надати працю іноземцеві (180/180, 180/360), громадянин України змушений чекати рік на можливість повторної подачі документів на робітничу візу. В ситуації візи отриманої на засаді дозволу на працю, необхідності робити річну перерву в праці немає.

Законодавство

 1. Закон з 20 квітня 2004р. Про просування зайнятості та установи ринку праці( Дз. У. з 2008р. № 69, поз. 415, з пізн. зм.)
 2. Постанова міністра праці та соціальної політики Польщі з 29 січня 2009 р. в справі видання дозволу на роботу іноземця (Дз. У. з 2009 р. № 16, поз. 84).
 3. Постанова Міністра праці та соціальної політики з 20 липня 2011 р. в справі ситуацій, при яких доручення виконання роботи іноземцям не вимагає отримання дозволу на роботу (Дз. У. з 2011 р., № 155, поз. 919)