Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Тимчасовий консульський облік

На тимчасовий консульський облік можуть бути прийняті громадяни України, які на законних підставах тимчасово (понад три місяці) перебувають за кордоном, на термін, зазначений у виданому компетентними органами іноземної держави дозволі, що дає право на проживання в цій іноземній державі.

З 01.03.2020 року набирає чинності Постанова Кабінету Міністрів України №85 від 29.01.2020 року «Деякі питання обліку громадян України, які проживають за межами України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2020-%D0%BF, якою передбачено окремі зміни до процедури прийняття громадян України на тимчасовий і постійний консульський облік.

 • З 1 березня 2020 року застосовується стягнення консульського збору за взяття на тимчасовий консульський облік осіб – пред’явників паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які досягли 16-річного віку.

  СПОСОБАМИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ для постановки на консульський облік у консульських установах України є:

 • особиста подача документів під час консульського прийому за попередньою електронною реєстрацією;
 • надсилання документів засобами поштового зв’язку;
 • надсилання документів в електронній формі е-Облік (послуга буде активною у другій половині 2020 року, про що інформуватимемо додатково).

СТРОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ становить не більше як 10 робочих днів з дня отримання документів.

При прийнятті на тимчасовий консульський облік громадянин України подає (заяву, облікову картку та реквізити для оплати можна завантажити на сайті відповідної консульської установи):

 • заяву на облік (нового взірця) / заяву на облік дітей;
 • облікову картку (нового взірця);
 • одну фотокартку розміром 10х15 см, зображення обличчя - 70-80% загальної площі фото, на білому фоні;

 • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також копію сторінки паспорта, що містить персональні дані (перша сторінка);
 • Копію документа, до якого внесена інформація про місце народження особи (внутрішнього паспорта громадянина України, свідоцтво про народження, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини);
 • Копію довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання або паспорта громадянина України у формі книжечки;
 • Копію  виданого компетентними органами іноземної держави дозволу, що дає право на проживання в такій іноземній державі;
 • Копію  документа, виданого компетентними органами іноземної держави, що підтверджує адресу місця проживання або перебування громадянина України на території іноземної держави, відповідно до консульського округу консульської установи, до якої подаються документи для постановки на консульський облік (в Республіці Польща це Zaświadczenie o zameldowaniu);
 • Оригінал документа про сплату консульського збору (Увага! В разі відсутності повного пакету документів, консульський збір не повертається);
 • Оригінал та копія паспортного документа законного представника та документів, що підтверджують повноваження законного представника, яка приймається на облік (лише для постановки на тимчасовий консульський облік особи, яка не досягла 16-річного віку, або особи, яка визнана судом недієздатною);
 • Копію рішення органу опіки та піклування про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Рішення про ВІДМОВУ У ВЗЯТТІ НА КОНСУЛЬСЬКИЙ ОБЛІК приймається уповноваженою посадовою особою у випадку, якщо особа, яка клопочеться про прийняття на консульський облік:

 • надала не в повному обсязі або недійсні документи, необхідні для постановки на консульський облік;
 • не досягла 16-річного віку, або її законні представники не мають документального підтвердження своїх повноважень;
 • не є громадянином України.

Надсилаючи документи для постановки на консульський облік, подбайте про їх швидку зворотну доставку!

 • Для зворотного поштового відправлення: долучіть до пакету документів зворотний конверт  "polecony priorytetowy z potwierdzeniem nadania"
 • Для зворотної кур'єрської доставки: долучіть до пакету документів лист з проханням у телефонному режимі повідомити Вас про результати розгляду документів, а також узгодити термін прийому кур'єром зворотного відправлення

При прийнятті на тимчасовий консульський облік дитини віком до 16 років заява та облікова картка на таку дитину заповнюються одним з батьків (законним представником). У разі відсутності у дитини власного паспортного документа або проїзного документа дитини до її облікової картки додаються копії сторінок паспортних документів батьків (законних представників) з написами та відомостями про пред’явника документа та відомостями про дитину.

Важливо! Заяву та документи потрібно подавати виключно до Генеральних консульств України на території Польщі в залежності від місця прописки громадянина України за кордоном.

Куявсько-Поморське воєводство входить до консульського округу Консульства України в Гданську, сайт: https://gdansk.mfa.gov.ua/