Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Засвідчення про намір доручити роботу іноземцю

Засвідчення про намір доручити роботу іноземцю

Станом на сьогодні громадяни України, Республіки Білорусь, Грузії, Молдови, Росії  та Вірменії можуть бути прийнятими на роботу без необхідності отримання дозволу на роботу, на 6 місяців упродовж найближчих 12 місяців. Таке працевлаштування відбувається на основі заяви про намір доручити роботу іноземцю виконану польським працедавцем. Заява така реєструється в бюро з працевлаштування Повіту.

Порядок отримання роботи на підставі заяви про намір доручити роботу іноземцю

Крок 1. Реєстрація в бюро з працевлаштування Повіту (Powiatowy urząd pracyPUP)

 1. Під час реєстрації заяви в PUP, працедавець повинен представити наступні документи для перевірки:
 • Заяву-доручення і т.зв. інструкцію для суб’єкта, який доручає роботу іноземцю (в двох екземплярах);
 • Документ підтверджуючий особистість (паспорт) – в випадку, якщо це особа фізична і не провадить підприємницької чи сільськогосподарської діяльності;
 • Витяг з КRS (Krajowy Rejestr Sądowy) або витяг з Реєстру Господарської Діяльності – в випадку, коли це суб’єкт підприємницької діяльності;
 • Довідка про страхування в Касі сільськогосподарського суспільного страхування (KRUS) – у випадку, якщо це суб`єкт сільськогосподарської діяльності;
 1. В заяві працедавець вказує:
 • Посаду працівника;
 • Місце виконання праці;
 • Дату початку виконання праці і період її виконання;
 • Тип трудового договору;
 • Розмір винагородження брутто за працю.
 1. Крім того, роботодавець підтверджує, що він ознайомився з так званою інструкцією для суб’єкта, який доручає роботу іноземцю.
 2. Документи подає до PUP роботодавець або особа уповноважена для цього. Заяви і інструкція повинні бути подані разом з однією копією. Заяви повинні бути заповнені повністю і розбірливо, бажано друкованими літерами. PUP заміщує інформацію про реєстрацію заяви на оригіналі та копії документу.

Крок 2. Передача заяви-доручення іноземцеві

Працедавець передає заяву іноземцю. Якщо іноземець мешкає за кордоном, то документ повинен бути відправлений за кордон.

Крок 3. Отримання візи іноземцем

Зареєстрована заява є підставою для того, щоби іноземець отримав:

 • візу на перебування з метою працевлаштування, в польському консульстві в країні постійного місця проживання;
 • дозвіл на проживання на визначений період часу для працевлаштування, якщо іноземець вже присутній в Польщі.

Заява та віза з правом працевлаштування, або відповідний дозвіл на проживання, - це відповідні документи, які дають право громадянам вище названих 6 країн для працевлаштування на короткострокові роботи в Польщі (до 6 місяців на протязі року).

Уваги:

 1. Роботодавець працевлаштовуючи іноземця, має по відношенню до нього такі самі обов'язки як по відношенню до польського громадянина, а саме:
 • подання заяви до Підприємства Соціальних Забезпечень (Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych) і виплату платежів до цієї установи;
  • обчислення, одержання і виплати авансів на прибутковий податок;
  • дотримання положень Кодексу Праці.
 1. У разі виникнення сумнівів щодо можливості працевлаштування особою, яка подала заяву, кількості працівників або будь-яких інших сумнівів, припускаючи можливість шахрайства, бюро праці може повідомити консульські установи та установи контролю, тобто прикордонну службу (SG), Державну Інспекцію Праці (PIP) та поліцію.
 2. Заява не є доказом працевлаштування у даного працедавця (отже, не є трудовим договором чи цивільно-правовим договором), лише вказує, що іноземець має право на роботу у цього працедавця. Таким чином, почати легально працювати іноземець може тільки після укладення письмового договору з роботодавцем. Робота без письмового договору є нелегальною.
 3. Працедавець зобов'язаний протягом 7 днів заявити іноземця до соціального і медичного страхування, яке дає право іноземцеві на безкоштовне отримання медичних послуг (за винятком контрактів на підряд).
 4. Іноземець може виконувати працю виключно у працедавця, який зареєстрував заяву. У випадку зміни працедавця необхідно зареєструвати заяву у нового працедавця.
 5. Якщо працедавець зацікавлений у прийомі на роботу іноземця упродовж більш тривалого періоду, ніж 6 місяців, після закінчення 3 місяців виконання роботи іноземцем може подати заяву на отримання дозволу на роботу; в цьому випадку не вимагається тест ринку праці.
 6. Термін виконання роботи може бути використаний безперервно (цілих шість місяців), або в кілька більш коротких періодів. Тим не менше, загальний стаж роботи (загальний період зайнятості) не може перевищувати 6 місяців, протягом найближчих 12 місяців. Якщо термін виконання роботи буде перевищено, то в результаті роботу буде визнано як незаконну, це буде пов'язано з певними наслідками.
 7. Процедура видання заяви в Польщі безкоштовна, тому отримання платежів від іноземців для передачі їм цього документа є протизаконною дією.

Оплата

 • Реєстрація заяви в PUP безкоштовна.
 • Оплату за візу слід вносити відповідно до тарифів, встановлених для видачі віз в країні походження.

Законодавство

Постанова Міністра праці та соціальної політики з 20 липня 2011 р. в справі випадків, при яких доручення виконувати працю іноземцю на території Польщі допустиме без обов`язку отримання дозволу на роботу (Дз.У. з 2011р. № 155, поз. 919).

Art. 264 § 3, art. 264a § 1 i art. 272 ustawy z dnia Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);

Art. 60 ust. 1 pkt 5 i art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.);

Art. 9, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);

Art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);

Art. 120 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.);